Взаємодія учнів, батьків та вчителів - НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ


ШАНОВНІ БАТЬКИ!

У період воєнного стану розпочинається навчання учнів закладу освіти буде здійснюватися переважно в дистанційній формі. Повідомляємо Вас, що уроки відбуватися як в он-лайні форматі (синхронно) з постійним використанням безкоштовного вебсерверу CLASSROOM, можливе використання ZOOM, Google Meet та інших ресурсів, але у режимі реального часу. Можуть бути організовані уроки в офлайні (асинхронно), тобто через розміщення відеоінструкцій, презентацій та завдань на відповідних платформах та через інтернет мережі, де кожен здобувач освіти зможе опрацювати урок у зручний для нього час. Бажано виконувати завдання в той же день з метою уникнення перевантаження і так званих «хвостів». Також зазначимо, що вчитель має педагогічну автономію, але на прохання батьків пріоритет буде надано онлайн-урокам.

Просимо Вас, шановні батьки, допомогти нам, учителям, максимально ефективно організувати освітній процес у дистанційній формі. Для цього важливо передбачити для своєї дитини робоче місце, яке обладнане інтернетом. Сім’ї, у кого двоє й більше дітей, які не мають можливості розташувати робочі місця всім дітям у різних кімнатах - скористайтесь навушниками.

Звертаємо Вашу увагу – не нехтувати режимом дня. Уроки будуть розпочинатися о 8.00. Заняття будуть тривати відповідно до розкладу дзвінків. Однак 45-40-хвилинних (відповідно 35 (1 клас)) уроків перед комп’ютером не буде. Враховуючи санітарний регламент та рекомендації МОН, урок з безперервною тривалістю навчальної діяльності в онлайн режимі для 1-х класів має тривати не більше 10 хв, для 2-4 - не більше 15 хв, для 5-7 - 20 хв, для 8-9 - 20-25 хв, для 10-11 - 30 хв. Учителі будуть використовувати різні форми та методи роботи, залучати учнів до різних видів діяльності.

Радимо Вам дотримуватися тих самих дій, як і під час очного навчання: прокидатись, вмиватися, одягатися і снідати, щоб о 8.00 вчасно розпочати навчальний день.

Усі вчителі о 8.00 вже розпочинають працювати на вебсервері CLASSROOM в синхронному режимі, чи то посиланнями на ZOOM чи Google Meet зустрічі, допустима робота асинхронному режимі.

Наважимося звернути Вашу увагу на таку негативну складову дистанційної форми навчання, як порушення учнями правил академічної доброчесності. Навіть учні, які сумлінно навчаються, інколи перестають звертати увагу на вивчення навчального матеріалу, правил, формул тощо. Гонитва за високими балами іноді призводить до того, що завдання виконує не учень, а батьки або репетитори. Наполегливо просимо всіх попрацювати над дотриманням правил АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ. Це дуже важливо! Не оцінка, а навичка, яка або сформувалась після розв’язання вправ чи завдань, або ні.

Надзвичайно важливим є також процес комунікації. На допомогу всім нам є декілька складових:

  1. Це Ваш зв’язок з класним керівником. У разі хвороби дитини або неможливості долучитися до дистанційного навчання проінформуйте про це свого класного керівника. Класний керівник, у свою чергу, повідомить про це колег, вчителів-предметників.
  2. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання здійснюється в межах робочого часу педагогічних працівників, тому зворотній зв’язок надаватиметься з 8.00 до 18.00 даного робочого дня (або на наступний день з часу Вашого звернення). Вихідні дні не є робочим часом вчителя!

Не менш важливим є дотримання правил етикету роботи в режимі дистанційного навчання. Підключаючись до он-лайн уроків, зверніть увагу, чи не кричить папуга, чи не гавкає собака, чи наявні інші звукові ефекти, що можуть заважати та відволікати Вашу дитину. Не забувайте про навушники. Прослідкуйте, що потрапляє в об’єктив камери. Учитель не завжди може бачити всіх учасників, особливо при використанні функції «Демонстрація екрану». Обговорюйте уроки з дітьми. Про виявленні фактів порушення етики повідомте класного керівника. Надсилаючи фото письмових робіт, зверніть увагу на якість зробленого фото та можливість прочитати файл, надісланий учителю . Бувають ситуації, коли учні здають порожні файли помилково або ж для того, щоб від них відчепилися. Звертайте увагу на час надсилання робіт. Це теж важлива складова як академічної доброчесності, так й етики спілкування.

Маємо надію на успішну нашу співпрацю. Бережіть себе і своїх рідних.

З повагою, адміністрація ліцею.


Під час дистанційного навчання обов’язки мають не лише вчителі:

освітній експерт про те, яких правил повинні дотримуватись батьки учнів

Якісного та успішного перебігу навчання буде досягнуто лише тоді, коли три сторони освітнього процесу – вчитель, учні, батьки – будуть ефективно взаємодіяти та співпрацювати між собою. Якщо одна зі сторін неухильно відсторонюватиметься від спільної роботи над досягненням позитивних результатів, то це може призвести до непорозумінь. Перед тим як іти до школи як батьки, так і вчителі повинні знати свої права та обов’язки й дотримуватись їх. Хоча людям притаманно відстоювати свої права, але про свої обов’язки вони досить часто забувають – зазначив Віктор Громовий.

Також освітній експерт Віктор Громовий на своїй фейсбук-сторінці нагадав батькам про те, що вони також мають обов’язки, які прописані в Законі «Про освіту».

У Статті 55. п. 3. Закону України «Про освіту» чітко вказано, що батьки здобувачів освіти зобов’язані:
• виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
• сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;


• поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
• дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
• формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
• формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
• дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

Віктор Громовий переконаний, що має бути жорсткий механізм забезпечення виконання цих обов’язків батьками, який би передбачав сувору відповідальність за невиконання.

До слова, у новому ПОЛОЖЕННІ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти є пункт (I. Загальні положення, ст.13), у якому зазначено:
Батьки сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів (інтегрованих курсів) і досягненню передбачених ними результатів навчання, реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, дбають про фізичне та психічне здоров’я дітей, формують у них навички здорового способу життя, а також сприяють дотриманню учнями академічної доброчесності в освітньому процесі.
У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.


Шановні батьки та здобувачі освіти!

Ви можете звертатися за консультацією до вчителів-предметників:

  • у телефонному режимі (телефон учителя-предметника можна дізнатися у класного керівника),
  • надіславши повідомлення у Viber або Telegram особисто або у групах класів
  • або напишіть звернення на загальношкільну пошту під час дистанційного навчання